Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.sowlofficial.com (zwany dalej Sklepem) jest:

SOWL Sp. z o.o.
ul. Jasna 13
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 8222394038
REGON: 522445761
e-mail: contact@sowloffcial.com
zwana dalej Firmą, Sprzedawcą.

1.2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
1.3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.
1.4 Klient, zamawiając towary przy pomocy strony internetowej www.sowlofficial.com, przystępuje do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) między Firmą a Klientem.


§ 2. OFERTA

2.1. Przedmiotem transakcji są Produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.
2.2. Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotówkach lub euro do wyboru.
2.3. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
2.4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym www.sowlofficial.com wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym www.sowlofficial.com.
2.5. Sklep Internetowy www.sowlofficial.com dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.


§ 3. REJESTRACJA

3.1. Składanie zamówień (dokonywanie zakupów) możliwe jest zarówno jednorazowo (jako “gość”), jak i dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.
3.2. Rejestracja Klienta polega na podaniu w Formularzu Rejestracyjnym, dostępnym na stronie internetowej Sklepu, danych niezbędnych do realizacji zamówień.
3.3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, Klientowi przyporządkowane zostaje Konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
3.4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego Konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w poufności.


§ 4. ZAMÓWIENIE

4.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
3.2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.sowlofficial.com, mailowo, przez Instagram oraz Facebooka. Każde złożone i opłacone zamówienie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
3.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz potwierdzeniem zrealizowania płatności. W przypadku niescisłości należy skontaktować się z obsługą Sklepu pod adresem e-mail contact@sowlofficial.com.
3.4. Oferta sklepu www.sowlofficial.com nie przedstawia jego stanu magazynowego.
3.5. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
3.6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.


§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji gdy zostanie opłacone. W przypadku braku płatności w ciągu 5 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane.
4.2. Zamówienia są realizowane według kolejności składania.
4.2. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania towaru, przygotowania do wysyłki oraz czas dostawy.
4.3. Zamówienia doręczane są:
a) na terenie Polski kurierem lub paczkomat InPost 24H (+czas realizacji // chyba, że Klient zostanie poinformowany o innym terminie).
b) do krajów Unii Europejskiej. Koszt: zgodnie z cennikiem, który dostępny jest podczas składania zamówienia. Istnieje możliwość zamówienia kuriera do krajów poza UE po uprzednim kontakcie ze Sklepem pod adresem contact@sowlofficial.com
4.4. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku płatności online – po zaksięgowaniu środków na koncie Sklepu;
b) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – w chwili autoryzacji karty.
4.5. Sklep zastrzega sobie prawo do:
a) anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony.
b) odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
4.6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
4.7. Do każdego zamówienia Sklep wystawia potwierdzenie zakupu lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT.
4.8. Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem contact@sowlofficial.com.
4.9. Klient może wycofać złożone zamówienie, które nie otrzymalo jeszcze statusu „W realizacji” jedynie e-mailem pod adresem contact@sowlofficial.com. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
4.10. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

5.1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki, może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny.
5.2. Warunkiem akceptacji zwrotu jest odesłanie towaru w stanie niezmienionym w oryginalnym opakowaniu wraz z formularzem zwrotu dostępnym do pobrania z zakładki DOSTAWA|PŁATNOŚĆ|ZWROTY.
5.3. Zwrot płatności Klientowi następuje, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych przelewem bankowym na podane przez Klienta konto po otrzymaniu przez Sklep przesyłki ze zwróconym towarem. Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient.
5.4. Klient nie może dokonać wymiany ani zwrotu towaru, który jest wykonany na indywidualne zamówienie lub personalizowany tj. wybrany haft na produkcie.
5.5. Klient nie może dokonać zwrotu towaru, który został zakupiony z dużym rabatem w zakładce SAMPLE SALE. Znajdują się tam prototypy modeli, egzemplarze z sesji zdjęciowych lub sklepów stacjonarnych. Mogą posiadać niewielkie wady. 5.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
5.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


§ 6. ODMOWA PRZYJĘCIA PACZKI

W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesyłek.


§ 7. PŁATNOŚĆ

6.1. Klient może wybrać jedną z poniższych form płatności za zamówione towary:
a) płatność online za pośrednictwem systemu Przelewy24.
b) kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Przelewy24.

Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu DotPay oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie przelewy24.pl.


§ 8. WARUNKI REKLAMACJI (Z TYTUŁU RĘKOJMI)

7.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta (wydania towaru) lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. Klient ma prawo zgłosić niezgodność towaru z umową w ciągu 2 lat od daty wydania towaru. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
7.2. Sklep Internetowy www.sowlofficial.com w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
7.3. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@sowlofficial.com. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy www.sowlofficial.com rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
7.4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy www.sowlofficial.com niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy, obniży cenę lub zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.


§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego www.sowlofficial.com oznacza dostępność towarową, jednak w niektórych przypadkach nie oznacza natychmiastowej możliwości realizacji zamówienia.
9.2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego www.sowlofficial.com nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
9.3. Sklep Internetowy www.sowlofficial.com nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
9.4. Ceny podane w Sklepie Internetowym www.sowlofficial.com są ważne tylko w ofercie internetowej.
9.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
9.8. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy www.sowlofficial.com są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
9.9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 21.02.24r.
9.10. Sklep Internetowy www.sowlofficial.com zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sowlofficial.com. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarejestrowani w Polsce.| Polityka prywatnośći| Regulamin| Powered by Quick.Cart| Dostawa | Płatność | Zwroty| Mapa strony| Koncepcja i Projekt by Clou.Studio|
dotpay